Tana Arbeidsservice AS er et aksjeselskap, eid av Tana kommune og Berlevåg kommune.

Vi er en Vekst-bedrift og vårt formål er å skape arbeidsplasser tilpasset tiltaksdeltakere med nedsatt arbeidsevne, og som i kortere eller lengere tid har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Vi bidrar med opplæring, arbeidstrening og kvalifisering for mennesker som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

Om Tana Arbeidsservice

Tana Arbeidsservice AS har

Plassene er fordelt på våre to avdelinger Tana (hovedkontor) og Berlevåg.

Vår visjon:

Vi gir folk grunn til å tro på egen utvikling og vekst.

Vårt tilbud

Tana Arbeidsservice fremstiller varer og tjenester for det ordinære markedet. Vaskeriene våre utfører viktig samfunnskritisk arbeide da vi blant annet leverer rent tøy til helseavdelinger i tre kommuner!

I tillegg til vaskeri har vi snekkerverksted/utedrift, trykkeri og interiørbutikk.  Vi selger også bjørkeved i 40 liters sekker, og tilbyr levering mot et frakt-tillegg. Om sommeren vedlikeholder vi Tana kommunes grøntanlegg i sentrum av Tanabru, samt utfører renhold av toaletter ved kommunens rasteplasser. 

Alle våre ansatte er viktige for vår bedrift, uavhengig av hvilken avdeling man jobber på, eller hvilke arbeidsoppgaver man utfører. Sammen utfyller vi hverandre!

Våre kjerneverdier:

Tillitt, troverdighet, respekt og raushet.

Mer om Tana Arbeidsservice:

Tana Arbeidsservice AS jobber for å være foretrukket tiltaksarrangør gjennom leveranse av arbeidsmarkedstiltak som gjenspeiler kravspesifikasjonen fra NAV, kundekrav og forventninger. VTA-ansatte og  AFT-deltakere skal gjennom tiltakene styrkes til å nå sosiale, faglige og selvstendige mål. Til enhver tid skal vi tilby kompetanse, tid og ressurser slik at god veiledning og oppfølging av tiltaksdeltaker alltid sikres.

Vår administrasjon, inkludert arbeidsledere, består av 8 stillinger, fordelt på bedriftens ulike avdelinger.

Tana Arbeidsservice AS har eget styre.

På generalforsamlingen i juni 2022 ble følgende styre valgt:
Styreleder: Jon Arild Aslaksen.
Øvrige styremedlemmer: Mildrid Sofie Mudenia, Britt Elin Hætta Isaksen, Bengt Johnsen og Odd Kulstadvik (ansattes repr.) Vararepresentant: Merete Jensen