Tana Arbeidsservice AS

Vi gir folk grunn til å tro på egen utvikling og vekst!

Tana Arbeidsservice AS er arbeidsgiver for ansatte med Varig tilrettelagt arbeid (VTA). I tillegg tilbyr vi  AFT (Arbeidsforberedende trening) som er et arbeidsmarkedstiltak via NAV. Vår hovedavdeling ligger i Tana, med underavdeling i Berlevåg.

​Vi bidrar med opplæring, arbeidstrening og kvalifisering for mennesker som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

For deg som trenger arbeidsutprøving/trening i et skjermet arbeidsmiljø har vi flere ulike arbeidstreningsarenaer, blant annet:  vaskerisnekkerverksted/utedrift, trykkeri og interiørbutikk

I Tana har vi også åpent Aktivitetssenter hver mandag, kl 10:00-14:00, for deg mellom 18-67 år som har lyst til å  delta på sosialt samvær/og eller kreative aktiviteter her hos oss!

Har du uføretrygd og ønsker å jobbe?