NAV er vår oppdragsgiver, og er en viktig samarbeidspartner i vårt attføringsarbeid. Våre arbeidsmarkedstiltak er Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og  Arbeidsforberedende trening(AFT). I tillegg var vi underleverandør på Avklaringstiltaket (perioden 2020-2021).

Tana kommune  er vår hovedeier. For kommunen vasker vi tøy og arbeidsklær til Helse og omsorg, klipper og vedlikeholder grøntanlegget  i Tanabru sentrum, vedlikeholder kommunale rasteplasser og drifter et Aktivitetssenter.

Berlevåg kommune  er vår andre eier. For kommunen vasker vi tøy og arbeidsklær til Helse, samt pasient-tøy. I tillegg gravbeplanting og vedlikehold.

Andre samarbeidspartnere:
ASVL – Arbeidssamvirkebedriftenes Landsforening
Tana videregående skole
Nesseby kommune

Båtsfjord kommune
Finnmark Fylkeskommune
Tine Meieri Tana
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Finnmarksløpet

Vi samarbeider tett med det lokale arbeidsliv både i Berlevåg, Tana og Nesseby
Vi har også nært samarbeid med andre Vekstbedrifter 

​Nyttige interesseorganisasjoner:
Nasjonalt Kompetansemiljø for utviklingshemming:
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norges handikapforbund
Mental helse
Mental Helse Troms og Finnmark
Bipolarforeningen
Angstringen
Astma- og allergiforbundet
Diabetes forbundet

Me-Foreningen
Ms-forbundet
Foreningen for hjerte og lungesyke
Mage-tarmforbundet
Ivareta pårørende berørt av rus
Rustelefonen
Selvhjelp Norge
NKS-Veiledningssenter for pårørende
Hørselshemmedes Landsforbund
Blindeforbundet
Likestillings og diskrimineringsombudet