NAV er vår oppdragsgiver, og er en viktig samarbeidspartner i vårt attføringsarbeid. Våre arbeidsmarkedstiltak er Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og  Arbeidsforberedende trening(AFT). I tillegg var vi underleverandør på Avklaringstiltaket (perioden 2020-2021).

Tana kommune  er vår hovedeier. For kommunen vasker vi tøy og arbeidsklær til Helse og omsorg, klipper og vedlikeholder grøntanlegget  i Tanabru sentrum, vedlikeholder kommunale rasteplasser og drifter et Aktivitetssenter.

Berlevåg kommune  er vår andre eier. For kommunen vasker vi tøy og arbeidsklær til Helse, samt pasient-tøy. I tillegg gravbeplanting og vedlikehold.

Andre samarbeidspartnere:
ASVL – Arbeidssamvirkebedriftenes Landsforening
Fretex Jobb og Oppfølging
Tana videregående
Nesseby kommune
Det lokale arbeidsliv i Berlevåg, Tana og Nesseby
Andre vekstbedrifter 
Troms og Finnmark Fylkeskommune
Tine Meieri Tana
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Finnmarksløpet

​Nyttige interesseorganisasjoner:
Nasjonalt Kompetansemiljø for utviklingshemming: https://naku.no/
Norsk forbund for utviklingshemmede: http://www.nfunorge.org/om-utviklingshemning/
Norges handikapforbund: https://nhf.no/
Mental helse: https://mentalhelse.no/
Mental Helse Finnmark: https://mentalhelse.no/fylkeslag/38-finnmark
Bipolarforeningen: https://www.bipolarforeningen.no/
Angstringenhttps://angstringen.no/
Astma- og alergiforbundet: https://www.naaf.no/
Diabetes forbundet: 
https://www.diabetes.no/
Me-Foreningen: https://www.me-foreningen.no/
Ms-forbundet: https://www.ms.no/
Foreningen for hjerte og lungesykehttps://www.lhl.no/
Hjelp til hjelp: https://www.hjelptilhjelp.no/
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommerhttps://www.lmfnorge.no/
Landsforbundet mot stoffmisbrukhttps://nhi.no/
Ivareta pårørende berørt av rus: https://www.ivareta.no/
Rustelefonen: ​https://www.rustelefonen.no/
Sevhjelp Norge: https://selvhjelp.no/
NKS-Veiledningsenter for pårørendehttps://sanitetskvinnene.no/veiledningssenter
Hørselhemmedes Landsforbundhttps://www.hlf.no/
Blindeforbundethttps://www.blindeforbundet.no/
Likestillings og diskrimineringsombudet: ​https://www.ldo.no/